Alıver Anneciğim Alıver Çantamı Asayım Koluma (Kurlar Kışlaları) Türküsünün Hikayesi

Alıver Anneciğim Alıver Çantamı Asayım Koluma  (Kurlar Kışlaları) Türküsünün Hikayesi
TÜRKÜ HİKAYELERİ A- | A+   21.04.2021 15.52
Qavun

Alıver Anneciğim Alıver Çantamı Asayım Koluma (Kurlar Kışlaları) Türküsünün Hikayesi

Zaman, asrımızın başları. Balkanlar karışmakta. İnşallah asrın sonu, asrımızın başına benzemez ve insanlar tarihten ders almasını öğrenmiştir. Zaman, asrımızın başları dedik. Birinci Balkan Harbi yılları. 1910’lu, 1911’li yıllar. İskeçe’nin yaka köyleri Kireççiler, Mursalli, Kızalcı, Murasal, Celepli. Hepsi zengin köyler. Bu karışık yıllarda, çocuğunu askere göndermek istemeyen zenginler, paralarının gücü ile oğullarının askerliklerini satın alırlar.

İşte bu köylerden birinde veya diğer çevre köylerden bir zengin, oğlunun isteğine rağmen askerliğini satın almaz ve oğlunu askere gönderir. Bu sırada Bulgarlar, Karasu
boyunca güneye doğru inmektedir. Türk güçleri de Kurlar’dadır. Öte yandan Çal Dağı’na istihkamlar kazılıp, düşmanın güneye doğru inmesi engellenir. Halk arasında Çal Dağı’nı savunan askere “Çal Ordusu’” denmektedir.

Neticede Bulgarlar, Kurlar Köyü’nü yakar, halk da geçici olarak Kireççiler’de kalır. Tabii bu arada Dağ Horazlusu, Hisinköy (Hüseyin Köy) Sarınç ve diğer köyler işgale
uğrar. Bu köyler Karpuz Tepe’nin kuzeyinde olup mübadeleye tabi tutulmuş köylerdir.  Her neyse biz olayımıza dönelim. Askere giden gencin sonu bilinmez. Ama “Kurlar Kışlaları” isimli türkü dillerde kalır. Yıllarca babalarımızın, dedelerimizin düğünlerde söyledikleri bu türkü, şimdilerde pek az kişi tarafından bilinmektedir.

Türkünün sözleri ise şöyledir:

Alıver anneciğim alıver çantamı asayım koluma
Babam bana bedeller tutmadı gideyim yoluma
Kurlar Kışlaları annem taş değil tahta
Redif askerleri annem kalkıyor bu hafta

Sesle annem,sesle annem Yemen’i sesle
Yemen’den yolladığım üzümle Emine’mi besle

Aşaki maleden yukar maleye kavaklar yellenir
Varın sorun nazlı Emine’me kimlere tellenir
Çalınsın davullar çalınsın davullar yaylada çalınsın
İki kardeş bir düğün yapalım ölünce anılsın.

(Yöresi: Trakya; derleyen: Ünsel HASANOĞLU; yayımlayan: Reşit Salim, Osman H. Arda) 

Kaynak: Türkiye Sahasındaki Hikayeli Türküler Üzerine bir Araştırma / Merdan Güven / Doktora Tezi

Son Güncelleme: 14.08.2021 21:14
Türkü hikayeleri  Türkülerin doğuş hikayeleri  Türkülerin doğuşu  Türkü öyküleri  Türküler   
Qavun

YORUMLAR

yakındaki eczaneler nöbetçi