Gelin Oldum Karabel'in Eline Türküsü'nün Hikayesi

Gelin Oldum Karabel'in Eline Türküsü'nün Hikayesi
TÜRKÜ HİKAYELERİ A- | A+   12.04.2021 19.15
Qavun

Gelin Oldum Karabel'in Eline Türküsü'nün Hikayesi

Karabel, Arguvan’ın Şotik köyüne yakın, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Burayla ilgili olarak 70-80 yıl kadar öncesine uzanan bir öykü anlatılır: Bir ailenin 12 yaşlarında bir oğlu vardır. Anası yaşlıdır ve işlerini çekip çevirecek birine ihtiyaçları vardır. Yakın, karşı köyden akrabalarından birinin kızını oğlana alırlar. Ancak oğlan daha oyun yaşındadır; evli olduğundan sanki de habersizdir.

Çevredekiler “Küçük bir çocuğun karısı” diye ya da “Sen mi çocuğun kocasısın, yoksa çocuk mu senin kocan” diye alay ederler. Gelin ise bu duruma çok içerlenir, derdini de kimselerle paylaşamaz. Durumu yazgısı olarak görerek kabullenmeye çalışır. Türküyü kız, yayladayken söylemiştir. Bu olay üzerine türkünün yöreden dışarıya yayılması, türküyü dinleyen Arapgir’de berberlik yapan Mustafa’nın birçok ortamda söylemesi ile olmuştur.

Gelin oldum Karabel’in eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Gurban olam çiğdem gibi geline
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

Önüme koydular bir çift suyudu
Çocuk geldi kucağımda uyudu
Baba bana edeceğin bu muydu
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

Senin baban karşı köyün hocası
Çok peşime düştü genci kocası
Bana derler şu çocuğun kocası
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan 

 - II -

Gelin oldum Garabel’in eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Gurban olam senin gibi geline
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

Senin baban karşı köyün hocası
Çok peşime düştü genci kocası
Bana derler şu kötünün kocası
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

Ne kadar metetsem o kadar güzel
Top bürür saçını gözünü süzer
Mıksalar yaptıram değmesin nazar
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

 III

Ben de gelin oldum Garabel’in eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Gurban olam güççük gibi geline
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

Altıma Serdiler minderden döşek
Kucağıma koydular ufak bir uşak
Küskün değilim ki gülek barışak
Yayladan gel suna boylum yayladan

Sabahınan oğlan gider oyuna
Dişleriynen ekmek doğrar tazıya
Adını sorarsan adı Şaziye
Yayladan gel suna boylum yayladan

Ocağa koyduğun dünkü suyudu
Şahin geldi kucağımda uyudu
Aman Allah bana yapacağın bu muydu
Yayladan gel suna boylum yayladan

Karşı köyde köyümüzün hocası
Başıma toplandı genci kocası
Dizime vurdum da gerdah gecesi
Yayladan gel suna boylum yayladan

(Yöresi: Malatya; kaynak kişiler: Ali Seydi Adıgüzel, Kerem Altıner, Muharrem Temiz; derleyen: Hüseyin ŞAHİN, Süleyman ÖZEROL, Mustafa GÜRER) 

Son Güncelleme: 07.09.2021 20:34
Türkü hikayeleri  Türkülerin doğuş hikayeleri  Türkülerin doğuşu  Türkü öyküleri  Türküler   
Qavun

YORUMLAR

yakındaki eczaneler nöbetçi

booked.net