IMF Nedir, Görevi ve Amacı Nelerdir?

IMF Nedir, Görevi ve Amacı Nelerdir?
ANAHTAR BİLGİLER A- | A+   25.02.2021 20.32
Qavun

IMF Nedir, Görevi ve Amacı Nelerdir?

IMF Nedir?
187 üye devletin oluşturduğu bir organizasyondur. Parasal konularda küresel işbirliğini artırmak gibi önemli görevlere sahip olan Uluslararası Para Fonu (IMF)'na kısa adıyla IMF denmektedir. Tam adıyla Uluslararası Para Fonu ve İngilizcesi International Monetary Fund olan IMF, 1944 yılında gerçekleşen Bretton Woods anlaşması sonucunda kurulmuştur. Gelir ve uluslararası mali sistemin işleyişini düzenlemektedir. Aynı zamanda IMF ismini, kriz sürecinde olan ülkelere kredi ve destek sağlaması ile duyarız. Ayrıca ekonomik anlamda bu aşama, dünyaya çeşitli mesajlar verir. Kökenleri, ülkelerin para birimlerinin birbirine dönüşümünde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla yapılan Bretton Woods anlaşmasına dayanmaktadır. Resmi olarak ortaya çıkışı ise 1945 yılının Aralık ayında, 29 üyesi tarafından anlaşma maddelerinin imzalanması ile olmuştur.

140’ı aşkın ülkeden gelen personeli ile IMF, büyük ölçüde küresel ekonomideki göreli büyüklüklerine dayanan bir kota sistemi yolu ile üyelerini temsil etmektedir. Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış kurumlarından birisidir. Aynı zamanda kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynakları bulunmaktadır. Kendisinden ilk borç alan ülke ise Fransa olmuştur. Üye sayısı ise Afrika’nın bağımsızlığını ilan edip üyelik başvurusu yapması ile artmıştır.

IMF'nin Görevleri Nelerdir.

 • Uluslararası mali düzenleri sağlamak için ödeme bilançosu açığı olan ülkelere kısa vadeli ve uzun vadeli kredi imkanı vermek.
 • Ülkelerin resmi kurumlara veya ticari bankalara borçlarını ödeyemediği durumlarda taraflar arasında ara buluculuk yapmak.
 • Ülkelerin kur politikalarını dikkatle takip etmek ve gözetlemek.
 • Ülkeleri dış ticaret politikalarını uygularken çeşitli yöntemlere özendirmek ve dış ticaretin artmasını sağlamak.
 • Ülkelerin ihtiyaç duyduğu teknik yardımları sağlamak.
 • Ekonomik trend analizlerine ve ülke temelindeki deneyimlere dayanarak hükümetlerle merkez bankalarına tavsiyelerde bulunmak.
 • Küresel, bölgesel ve bireysel ekonomilerle piyasaların izlenmesine dayanarak araştırmalar, istatistikler, tahminler ve analizler üretmek.

IMF'den Kredi Alabilme Şartları Nelerdir?
IMF kredileri temel şartlılık ilkesine diğer bir deyişle performans kıstasına dayanır. IMF kredi isteyen ülkelerden bazı şartları yerine getirmesini ister. Bu şartlar:

 • Ülkenin kamu giderlerini kısıtlayacak önlemler alması gerekir.
 • Ülke gelen vergilerin artış göstermesi için çeşitli uygulamalar sağlamalıdır.
 • Paraya olan talepte azalma olması sağlanmalıdır.
 • Ülkeye ait para biriminin değerinin düşürülmesi sağlanmalıdır.
 • Üye ülke, ödemeler dengesi ihtiyacına sahipse IMF’den mali yardım talep edebilir. Yani ileriye yönelik yeterli bir rezerv tamponunu muhafaza ederken net uluslararası ödemelerini karşılamak için uygun koşullarda yeterli finansman bulamıyorsa üyesi olduğu IMF’nin yardımını alabilir.

Alınan bu borç, ülkenin ödemeler dengesini düzeltmesi ve güçlü ekonomik büyüme için gerekli koşulları yeniden tesis etmek için yapmak zorunda olduğu yenilik ve politikalara uyumu kolaylaştıran bir tampon görevi görmektedir. Borç verme araçları ise;

Stand-by düzenlemeleri; IMF’nin ödemeler dengesi sorunları yaşayan yükselen pazar ülkelerine yönelik başlıca borçlanma aracı olarak bilinir.
Genişletilmiş fon kolaylığı; ülkelerin düzeltilmesi daha uzun sürebilecek yapısal sorunlardan kaynaklanan ödemeler dengesi zorluklarını ele almasına yardımcı olduğu aracıdır.
Esnek ve İhtiyati Kredi Hattı; güçlü temellere ve sağlam politikalara sahip olan, ödemeler dengesinde yakın bir baskı altında olmayan ülkeler için kullanılan araçlardır.

Düşük gelirli ülkelere borç verme; ödemeler dengesi sorununun mahiyetine bağlı olarak değişen çeşitli kredilerdir. İmtiyazlı finansman koşullarının sunulduğu bu düzenlemelerde, faiz oranı halihazırda yüzde sıfırdır.

IMF'nin Amaçları Nelerdir?

 • Uluslararası ticaretin dengeli şekilde gelişimine ve üye olan devletlerin en yüksek büyüme hızına ulaşmalarına imkan sağlamak.
 • Ödemeler sırasında oluşabilecek güçlüklerin dengesini kurmak ve çözümde yardımcı olmak.
 • Dış ticaret uygulamalarında önemli olan döviz kontrolünü sağlamak.
 • Milli para birimlerinin dolar ve altın türünden olan değerini tespit etmek ve fon tarafından tescil edilmesini sağlamak.
 • Üye olan ülkelerin, altın mukabilinde döviz alabilmeleri ve satabilmeleri, ülkelerin altın satmaları gibi konuları değerlendirmek.
Son Güncelleme: 25.02.2021 20:32
Imf  Imf nin görevleri nelerdir  Imf amacı  Imf ne demektir  Uluslararası para fonu  Aklınızda bulunsun   
Qavun

YORUMLAR

yakındaki eczaneler nöbetçi

booked.net