Ombudsman (Kamu Denetçiliği Kurumu) Nedir, Görevleri Nelerdir

Ombudsman (Kamu Denetçiliği Kurumu) Nedir, Görevleri Nelerdir
ANAHTAR BİLGİLER A- | A+   27.02.2021 20.58
Qavun

Ombudsman (Kamu Denetçiliği Kurumu) Nedir, Görevleri Nelerdir

Ombudsman Nedir?

Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir.

Ombudsman Kelime Kökeni Nedir

Kelime kökeni açısından İsveççe’de “arabulucu” anlamına gelen ‘ombuds' ve “kişi” anlamına gelen ‘man' kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir. Ombudsman kelimesi İsveççe’de genellikle delege, avukat, vekil veya bir diğer kişi veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimseyi ifade etmek için kullanılır. Kurumsal olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman'ın Türkçe karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiştir. Sonuç olarak, Ombudsman kamu hizmetlerinin

yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerden şikayetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir. Ancak; Türk Dil Kurumu (TDK) e-posta aracılığı ile kullanıcılarına gönderdiği bilgide bu sözcüğü şu ifadelerle açıklamıştır: ombudsman : İngilizce kökenli bu söz hukukta “ Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmî makamların keyfî ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum.” anlamında kullanılmaktadır. Bu söz için kamu denetçisi karşılığı önerilmiştir.

Ombudsmanlığın (Kamu Denetçiliği Kurumu) Görev ve Yetki Alanları Nelerdir?

Bu kuruma; Kamu gücü ve kaynağını kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşları hakkında şikayet başvuruları yapılabilmektedir.

Bakanlıklar, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi devlet kurumları bu tanım içerisinde yer almaktadır.

Ombudsmanlık Kurumuna, Kamu hizmeti sunan özel hukuk tüzel kişileri hakkında da şikayet başvurusu yapılabilir. Bu kapsamda; kamuya yararlı dernekler ve vakıflar (Kızılay, Yeşilay vb.) elektrik veya doğalgaz piyassasında faaliyet gösteren şirketler (BEDAŞ gibi) hakkında şikayett başvurusu yapılabilir.

Ombudsmanlığa Kimler Başvurabilir. 

Menfaatinin ihlal edildiğini düşünen tüm gerçek kişiler başvurabilir. Dernek, vakıf ve şirket gibi tüzel kişiler vekilleri aracılığı ile başvurabilir.

Çocuklar, engelliler gibi toplumdaki hassas gruplar başvurabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa bile turistler, sığınmacılar gibi yabancı uyruklular da başvurabilir.

Son Güncelleme: 27.02.2021 20:58
Ombudsman  Ombudsman görevleri  Ombudsman yetkileri  Kamu kurum denetçiliği  Aklınızda bulunsun   
Qavun

YORUMLAR

yakındaki eczaneler nöbetçi

booked.net