Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı
SEKTÖREL A- | A+   23.05.2022 17.56
Qavun

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin 2022 yılı nisan ayı sonuçları açıklandı. Mart ayında yönünü yukarıya çeviren endeks faaliyetlerdeki artışla birlikte yükselişini sürdürdü. Beklenti Endeksi’nde de yılın ilk artışı kaydedildi. Önümüzdeki üç aya yönelik üretim beklentisinin nisan ayında önemli ölçüde artması, yüksek sezondan ümitli olunduğuna işaret ediyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayı sonuçları açıklandı. Yılın ilk iki ayında gerileme kaydeden, mart ayında ise yönünü yukarıya çeviren endeks mevsimsellik, kredi genişlemesi, öne çekilen talep ve yeni kamu desteklerinin etkisiyle nisan ayında da yükselişini sürdürdü. Rusya-Ukrayna savaşının endeks üzerindeki olumsuz etkileri azalırken, yüksek maliyetler ve enflasyonun ise sınırlayıcı etkisi devam etti.

Faaliyetlerdeki büyüme Bileşik Endeks’i destekliyor 

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayında 0,46 puanla sınırlı artış kaydederek 75,42 puana yükseldi. Nisan ayında mevsimsellik, kredi genişlemesi ve öne çekilen talep ile iç satışlar ve üretim arttı. İhracat tarafında savaşa rağmen artış sürerken, cirolarda enflasyonun da katkı sağladığı bir genişleme yaşandı. Yüksek sezona girilirken faaliyetlerdeki göreceli hareketlenmenin sürerek Bileşik Endeks’i desteklemesi, güvendeki zayıflığın sürmesi, beklentilerin ise endeksi değişken şekilde etkilemesi bekleniyor.

Faaliyetler nisanda önemli ölçüde hareketlendi

Ekonomide yaşanan belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen faaliyetlerde beklentilerin üzerinde bir hareketlenme izlendi. Mevsimselliğin olumlu etkilerinin yanı sıra, yılın ilk aylarında gerçekleşen yüksek kredi genişlemesi de faaliyetlerdeki hareketlenmeyi destekledi. Tüm bu etkilerle Faaliyet Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 2,6 puan arttı. 

Bu dönemde faaliyet gruplarında önemli artışlar kaydedildi. Fiyatlardaki artışlar nedeniyle öne çekilen iç talep ve tedarik miktarları yükselirken, yurt içi satışlar önemli ölçüde arttı. İhracat ve üretim rakamları da önemli oranda yükseldi. Cirolarda yaşanan artışın bir bölümü ise enflasyon kaynaklı gerçekleşti. İnşaat ve konut sektörüne yönelik desteklerin önümüzdeki aylarda faaliyetleri desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Yeni belirsizlikler ve riskler güveni sınırlıyor                       

Güven seviyesi nisan ayında bir önceki aya göre 0,22 puan azalarak sınırlı düşüş gösterdi. Bu dönemde faaliyetlerdeki hareketlenmeye rağmen yüksek enflasyon, yüksek maliyet artışları ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi ekonomik unsurlar, güven kaybının en önemli nedenleri olarak belirdi.

Kırılgan yapısı ile Güven Endeksi yeni yılda da zayıf kalmaya devam ederken Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı ölçüde gerileme izlendi. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı düşüşler gösterdi. Yurtiçi pazarlarda güven seviyesi sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven ise durağan bir görünüm sergiledi.

Mart ve nisan ayında faaliyetlerde gerçekleşen hareketlenme, güven tarafında iyileşme etkisi yaratamadı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yeni riskler ve belirsizlikler oluşturmasına rağmen güven düzeyi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaldığı görüldü.

Beklenti Endeksi 2022 yılında ilk kez arttı

Nisan ayında bir önceki aya göre 0,10 puan yükselen Beklenti Endeksi böylece yılın ilk artışını kaydetti. Ekonomiye ait alt göstergeler gerilerken, sektöre ilişkin göstergelerde sınırlı artışlar yaşandı. Faaliyetlerde kaydedilen hareketlenme ile yüksek sezon etkileri beklentileri destekledi.

Bu dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde ise sınırlı bir düşüş oldu. Yeni ekonomi politikası ile oluşan yüksek maliyetler ve enflasyon, ekonomik beklentileri zayıflattı.

Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı ölçüde artış yaşanırken, ihracat siparişlerinde de sınırlı artış kaydedildi. Yüksek sezona girilmeye başlanması, iç pazar siparişlerini hareketlendirdi ancak ihracat pazarlarında Rusya-Ukrayna savaşı karışık etkiler yarattı.

Önümüzdeki üç aya yönelik üretim beklentisinin nisan ayında önemli ölçüde artması, yüksek sezondan ümitli olunduğuna işaret ediyor.

Mevsimsellik ile yeni kamu desteklerinin önümüzdeki dönemde beklentileri olumlu etkilemesi bekleniyor. Öte yandan beklentileri sınırlayan başlıklar arasında; yüksek enflasyon, maliyet artışları ve Türk Lirası’nda değer kaybı endişeleri öne çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının ise beklentiler üzerindeki etkisinin azaldığı izlendi.

Hibya Haber Ajansı

Son Güncelleme: 23.05.2022 17:56
İmsad  İnşaat malzemeleri  Kalkınma amaçları  Engeller   
Qavun

YORUMLAR

booked.net

 

Trend Haberler