Edirne dolaylarında, Müslüman ahaliyle, Hıristiyanların dostça bir arada yaşadığı yıllar... Müslümanlarla diğer dinlere mensup insanlar kavgasız gürültüsüz
Türküye konu olan olay , 12 Şubat 1933 yılında bugünkü Buldan- Derbent barajının dolgusu yapılan “Derbent Deresi”
Bu türkü Kayseri dolaylarında, düğünlerde, bayramlarda, türlü eğlencelerde çok sevilip okunan meşhur bir türküdür. Türkünün hikâyesinin
Bilindiği gibi hem uzun hava türü türkülerimizin, hem de kırık hava türü türkülerimizin mutlaka bir öyküsü
Mektebin bacaları türküsü Muş türküsü olarak bilinir. Fakat yapılan araştırma gereği bu mektep Diyarbakır'da bulunan Ziya
Aşık Daimi (İsmail Aydın) dede ve atası Erzincan'ın Tercan ilçesinden gelme İstanbul doğumlu bir halk aşığımız. Aşık
Birinci Dünya harbinden evvel Antep’de Ermeniler de biz Türklerle beraber yaşardı. Bulundukları semtler ise Kayacık ile Akyol’du.
Zaman, asrımızın başları. Balkanlar karışmakta. İnşallah asrın sonu, asrımızın başına benzemez ve insanlar tarihten ders almasını öğrenmiştir.
Ahmet Bey, Kütahya'nın tanınmış ve zengin bir ailenin oğlu, bir de kız kardeşi var. Babası Haznedaroğulları’ndan
Karabel, Arguvan’ın Şotik köyüne yakın, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Burayla ilgili olarak 70-80 yıl
Türkülere kahraman olan Kozanoğlu, Afşarlıların Kozanlı oymağının reisi olan bir ailedendir. Bu oymak önceleri Karamanoğulları’nın, sonradan da
 Artvin dolaylarında kızlı erkekli oyunlar oynanır. Çok çalışkan olan Artvin insanı yorgunluklarını, bıkkınlıklarını gidermek için yaylaya çıkarlar.