Türk Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu - Hüseyin Nihal Atsız

Türk Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu - Hüseyin Nihal Atsız
MAKALELER A- | A+   20.03.2021 19.40
Qavun

Türk Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu - makale- Nihal Atsız

1963'te Kara Kuvvetleri Komutanı radyoda yaptığı konuşma ile Türk Kara Kuvvetlerinin 600. kuruluş yılını kutladığı gibi, daha yüksek mevkiler- deki kimseler arasında da, aynı konu üzerinde tebrikleşmeler oldu.

Buna göre, Türk Kara Kuvvetleri, yani daha gerçek anlamı ile, Türk ordusu 1363'te kurulmuş oldu. Bu demeç ve tebrikleşmelerle, kendimizi bilmek ve milli şuur bakımından nasıl bir gaflet içinde bulunduğumuz bir kere daha ortaya çıkmış oldu.

Türk kara kuvvetlerinin 600. yıl dönümünü kutlamak suretiyle, onu 1363 te kurulmuş olduğunu kabul edenlere şunu sormak gerek: Kara ordumuz 1363'te kurulduysa, ondan önceki büyük savaşlar, büyük stratejik hareketler ve taktik vuruşmalar kimin tarafından yapıldı? Bu hareketleri yapanlar ve büyük meydan savaşlarını kazananlar Türk Orduları değil mi idi? Mesela, sık sık tekrarlanan 1071 Malazgirt Zaferini Türk ordusu değil de, çeteler mi kazandı? Yahut bu ordu, Türk devletine ücretle tutulmuş yabancı askerler tarafından mı kurulmuştu?

Bunun gibi, 1040 Dendanekan Savaşı'nı, 1048 Pasinler Savaşı'nı, 1. Kılıç Arslan'ın, 1. Mes'ud'un, 2. Kılıç Arslan'ın haçlılarla yaptığı büyük meydan savaşlarını kazanan Türk ordusu değil mi idi?

Türk ordusunun 1363 te kurulmuş saymak milli gururu incitici bir yanlıştır. 1363'te kurulan Türk ordusu değil, devşirmelerden meydana gelen bir iki muhafız bölüğüdür. Osmanlı Hanedanı zamanındaki büyük askeri hareketlerde de bunların rolü cürümleri kadar olmuş, asıl savaşı tımarlılar, yani eskiden beri var olan ordu yapmıştır.

1363'te kurulmuş ordu ile yeni bir ordu düzenden bahsedilmek isteniyorsa, yine yanlıştır. Çünkü bu ordu XIX. Yüzyılda devlet tarafından kaldırılarak yenisi kurulmuş, hatta Balkan Savaşı'ndan sonra Almanya'dan getirilen öğretmenlerle ve yeni teşkilatla ordu yeni baştan düzenlenmiştir. Değişme burada da bitmemiştir. Şimdiki ordumuzun eğitim, kuruluş, takti, kıyafet, hatta yürüyüş ve adım atış bakımından, Kurtuluş Savaşı'nı yapan orduya benzer tarafı kalmışmıdır?

Böyle olduğu halde, onlara, nasıl aynı ordunun çeşitli çağlardaki kademeleri diye bakıyorsak, 1363'ten önceki zamanların ordusuna da öyle bakmak gerekir ve gerçek de budur.

Tarihi, Milattan önce 220'den beri tarihi belgelerle bilinen ve tarihte daima birinci sınıf askerler diye tanınan bir millet, 16 yüzyıl, ordusu olmadan yaşayacak, sonra ancak 1363'te aklına gelerek bir kara ordusu kuracak, bu ordu da, yeryüzünde Türk kalmamış gibi yabancılardan meydana getirilecek!

Buna karşı söylenecek söz bulmak güçtür.

Bu olay, memlekette milli kültür yoksunluğunun derecesini gösteriyor.

Milli şuurun, milli kültür ile ayakta tutulacağı, artık dünyanın yuvarlaklığı kabilinden bir gerçektir. Milli kültürün kaynağı ise okullardaki bazı derslerdir. Bu derslerin başında Türk dili ve Türk tarihi gelir. Milli Eğitim Bakanlığı tarih, coğrafya ve yurtbilgisini birleştirip, yerine müstakil bir Türk tarihi dersi koyarsa ve bunu ilkokulun ikinci sınıfından lisenin sonuna kadar okutursa çok yerinde bir harekette bulunmuş olur.

Başka milletlerin aydınlarındaki kendi tarihlerini biliş, her türlü takdirin üstündedir. Bizim aydınlarımızın da o hale gelmesi, ancak, ders programlarındaki yeni ayarlama ile kaabil olacaktır. Kısacası, ilk ve orta öğretim, bir yandan milli şuur, bir yandan da atom çağı gereklerine göre düzenlenecektir.

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı, lise öğrenimi sırasında, iyi bir Türk tarihi tedrisi görseydi, Atilla'nın, Kül Tegin'in, Çağrı Beğ'in zaferelerini; Cengiz Han'ın geç komutanı Cebe'nin Doğu Avrupa'daki harika yürüyüşünü ve bu komutanları eşsiz disiplinli ordularını bilseydi, Türk Kara Kuvvetleri 1363'te kurulmuştur demeyecekti.

O halde, Türk kara kuvvetleri ne zaman kuruldu?

Bugünkü tarih bilgimize göre, ilk teşkilatlı Türk ordusu Milattan önce 209'da Tanrıkut Mete (=Motun) tarafından kurulmuş, verilen buyruğa kayıtsız şartsız itaat kabul edilmiştir. Ordu, 10, 100, 1000 kişilik birliklere ayrılmıştır. Fatih, İstanbul kuşatmasında nasıl yeni bir top icad etmişse, Mete'de uzun menzilli yay icad etmiş, bu müthiş ordu sayesinde Kora'dan Hazar'a kadar olan bölgeyi tek devlet halinde birleştirerek Türk milletinin yaratıcısı olmuştur.

Bundan sonra bütün ordularımızı, Tanrıkut Mete ordusunun devamıdır. Zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılmış, fakat ruh ve temel aynı kalmıştır.

Bu sebeple, 1963, Türk Kara Kuvvetleri'nin, yani Türk Ordusu'nun kuruluşunun 600. yılı değil, 2172. yılı olur.

Bütün generallere ve subaylara duyurulur.

Kaynak: Orkun Dergisi, 18. Sayı, 15 Temmuz 1963 ( Hüseyin Nihal Atsız - Türk Tarihinde Meseleler - İrfan Yayınları )

Son Güncelleme: 28.08.2022 11:05
Hüseyin nihal atsız makaleleri  Tarihten bir yaprak  Türk kara ordusu ne zaman kuruldu  Türk sayfası  Türk tarihinde meseleler 
Qavun

YORUMLAR

booked.net

 

--------------------------------------------------------

MAKALELER

Türk Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu - Hüseyin Nihal Atsız

---------------------------------------------------------