İnsan, bitki ve hayvanların doğal yaşamını olumsuz yönde etkileyen erozyon, her şeyden önce toprak ve su
Sendika Nedir Sendika; İşçilerin ya da işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular
AŞURE GÜNÜ NEDİR? Peygamberlerden Hazreti Nuh'un oğulları olan, Sam, Ham ve Yasef kendisine iman etmelerine karşın Kenan
DEPREM NEDİR? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve
Dublaj Nedir? Bir filmde ya da televizyon dizisinde, orijinal dildeki diyalogların yerine, farklı bir dildeki çevrilmiş konuşmaların
Karaoke nedir Karaoke, kelime anlamı olarak Japonca’da “orkestrasız müzik”, “boş orkestra” gibi anlamları ifade etmektedir. Karaokenin aslı,
Konsantrasyon, bir konuya zihinsel olarak belli bir süre odaklanabilmektir. Konsantrasyon süresi, kişiden kişiye değişebildiği gibi; aynı
GİDER PUSULASI NEDİR? Gider pusulası, defter tutmayan yani vergi mükellefi olmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın alınan ürün
ÜRÜN YÖNETİMİ NEDİR? Günümüzün hızlı değişim ve yoğun rekabet koşullarında önemi daha da artan Ürün Yönetimi, işletmelerin
Ecrimisil Nedir? Ecrimisil, diğer bir ifade ile işgal tazminatı, bir malın sahibinin ya da idarenin izni dışında
SEFER GÖREV EMRİ NEDİR? Sefer Görev Emri, askerlik görevini tamamlamış vatandaşların, milli seferberlik durumlarında tekrar askerlik görevine
Dünya genelinde bir çok yerde gelenekler kapsamında hayvanlara eziyetler sürüyor. İspanya'da boğalar boynuzları yakılarak halk arasına